DIC

Pokročilá analýza zatížení a deformace Digitální 3D-DIC systém Q-400

Aplikace

 • Testování komponent a materiálu (deformaceí, zatížení, Youngův modul, Poissonův poměr, elastické-plastové chování a další)
 • Validace dle analýzy konečných prvků
 • Zkoumání porušení materiálu
 • Lomová mechanika
 • Vysokorychlostní měření a analýza vibrací (dynamické aplikace, přechodné události)
 • Použitelné pro všechny tvary
 • Vhodné pro pokročilé materiály (kompozity, lamináty, vstřikované vlákna, kovová pěna, pryž a další)

Jednoduchá obsluha

Software nabízí velmi intuitivní způsob zpracování dat, spolehlivé vyhodnocení, rozsáhlé možnosti dalšího zpracování dat (post-processing) a analytické schopnosti (např. stanovení a vizualizace hlavního napětí). Jedinečný světelný zdroj HiLis je standardní součástí systému a poskytuje studené a homogenní osvětlení pro nejpřesnější měření. Jednoduchá kalibrace snižuje dobu měření.

Systém s více kamerami

Systém Q-400 lze jednoduše rozšířit z 2 kamerového systému na 3 kamerový systém. Zvyšuje se tím pole měření, což zlepšuje výsledky na zakřivených objektech a zvyšuje přesnost. Po dalším rozšíření na multikamerový systém podporuje libovolný počet kamer.

4-kamerový systém při zkoušce tahem
Obr. 4-kamerový systém při zkoušce tahem

DIC systém používá při měření clustery, pomocí kterých kombinuje naměřené obrazy z více kamer pomocí jediného systému globální osy. Měřící systém s 8 kamerami může pokrýt měření kolem vzorku v 360 °. Systém s 4 kamerami může přesněji měřit obě strany vzorku a lépe tak určit v kterých místech dochází ke ztenčování vzorku.

360 měření na vzorku tvaru válce
Obr. 360 měření na vzorku tvaru válce

Vlastnosti

 • Korelace v reálném čase
 • Možnost zapojení více kamer
 • K dispozici je i přenosný typ pro měření v terénu
 • Široká možnost exportu a importu dat
 • Zobrazení naměřených hodnot v 3D
 • Snadná a rychlá kalibrační procedura
 • Zpětná vazba o přesnosti a kvalitě měření
 • Programovatelná funkce pro spuštění měření
 • Různé souřadnicové systémy

Korelace v reálném čase a analogový výstup

Měřící DIC systém Q-400 je schopen vyhodnocovat data v reálném čase a výsledky lze exportovat jako analogový signál.

Korelace a analogový výstup v reálném čase
Korelace a analogový výstup v reálném čase

Přenosné DIC pro měření v terénu

Přenosný DIC systém Q-480 je určen pro průmyslové použití na velkých konstrukcích. Není potřeba kalibrace nebo nastavování. V každém zatěžovacím kroku jsou požadována data z mnoha míst měření. Výsledky lze okamžitě vidět v reálném čase.

Přenosný DIC systém Q-480 při měření lopatky větrné elektrárny.
Přenosný DIC systém Q-480 při měření lopatky větrné elektrárny.