Jak funguje princip měření DIC

    Digitální korelace obrazu (DIC = Digital Image Correlation) je metoda analýzy obrazu v zorném poli založená na měření posunů jednotlivých bodů a jejich deformací. Tato metoda umožňuje nedestruktivně lokalizovat deformaci pod zatížením ve 2D i 3D zobrazení.

    Díky rychlému vývoji digitálních fotoaparátů s vysokým rozlišením se rozšířily aplikace pro tuto metodu měření. Technika měření deformací pomocí metody DIC se ukázala jako flexibilní a užitečný nástroj pro analýzu deformací.

    Dynamický rozsah je široký, s možností měřit velké napětí (> 100%). Rozlišení závisí na zorném poli objektivu a je proto škálovatelné.