Mikro DIC

Měřící systémy

Mikroskopické měření tvaru, deformace a napětí

Q-400 µDIC – ideální pro měření teplotní roztažnosti a deformace

Q-400 µDIC – ideální pro měření teplotní roztažnosti a deformace

Měřící sestava μDIC Q-400 je speciálně navržena pro měření deformací a tepelné roztažnosti v průmyslu mikro-elektroniky a mikro-komponentů. Řešení pomáhá měřit přesnou deformaci v případech, kdy není počítačová simulace možná anebo je měření nutností. Měřící sestava μDIC Q-400 je dodávána jako kompletní systém se stereoskopickým mikroskopem, osvětlením, komorou pro teplotní temperaci vzorků, 5 megapixelovými kamerami a uživatelsky přívětivým měřicím softwarem.

Výsledky

Systém poskytuje snadnou a rychlou analýzu 3D deformací a napětí v plném zorném poli. Výsledky zahrnují kompletní data o tvaru vzorku, deformaci a napětí. Je možné vytvářet časové a prostorové grafy, data virtuálních tenzometrů, STL data pro zpracování v CAD, stejně jako obrazy a filmy pro účely další prezentace.

Výhody

Snadné a rychlé ověřování výpočtu konečných prvků a určení tvaru, deformace a napětí v reálném čase s přesností na submikrony. Možnost stanovení koeficientu teplotní roztažnosti. Nastavení zaostřování a kalibrace je snadné a rychlé, takže se můžete soustředit na měření.