Možnosti použití metody DIC

  • Testování materiálu (Youngův Modul, Poissonův koefifient, elasto-plastické chování)
  • Mechanismus šíření trhlin
  • Vysokorychlostí aplikace (dynamická měření)
  • Pokročilé materiály (kompozity, lamináty, plasty, kovová pěna, pryž atd.)
  • Testování celých komponent (posunutí, deformace apod.)
  • Velmi flexibilní rozsah měření - od mm2 až m2
  • Výsledkem měření je obrys zdeformovaného povrchu (3D posun), napětí a případné defekty v materiálu
  • Citlivost měření až do 1/100 000 zorného pole