Pokročilá 3D analýza vibrací Vysokorychlostní 3D DIC měřící systém Q-450

  Pokročilá 3D analýza vibrací Vysokorychlostní 3D DIC měřící systém Q-450

  Aplikace

  • Testování komponent a materiálu (posunutí, napětí, Youngův modul, Poissonův poměr, elastoplastické chování a další)
  • Validace výpočtu dle analýzy konečných prvků
  • Zkoumání selhání
  • Šíření únavových trhlin
  • Vysokorychlostní měření a analýza vibrací (Dynamické aplikace, přechodné události)
  • Možnost měření různých tvarů
  • Vhodné i pro pokročilé materiály (CFRP, lamináty, kompozitní materiály, vstřikované vlákna, pěny atd.)

  Měřící systém

  Na začátku měření se na povrch testovaného objektu musí aplikovat stochastický vzor. Nejčastěji je vzorek natřen bílou základovou barvou a následně jsou na něj aplikovány sprejem nebo airbrushem drobné tečky černé barvy.

  Povrch vzorku je pozorován dvěma vysokorychlostními kamerami. Nejprve jsou měřeny kontury vzorku a pak jsou v každém zachyceném obrazu identifikovány pomocí algoritmu shodné body.

  Trojrozměrná poloha každého objektu je určena triangulací provedenou softwarem. Pokud během záznamu dat dochází k posunu objektu, vypočítá se automaticky deformace každého objektu.

  Dynamický rozsah měření

  Měřící sestava Q-450 při měření využívá vysoké prostorové rozlišení kamer v jejich plném zorném poli spolu s vysokým časovým rozlišením. Dynamický rozsah je od statických zkoušek po více než 20 000 Hz. Systém poskytuje možnost měřit posuny z rozsahu μm až na několik desítek centimetrů.

  Rozlišení odpovídá 10-5 zorného pole, např. několik μm pro oblast měření formátu A4. Napětí je možno měřit od 100 μStrainů až po 100%.

  Vibrace membrány se zobrazeným časovým posunem centrálního bodu.
  Vibrace membrány se zobrazeným časovým posunem centrálního bodu.

  Vlastnosti

  • Rozšířené možnosti exportu a importu dat
  • 3D zobrazení naměřených hodnot
  • Rychlá a snadná kalibrační procedura
  • Zpětná vazba o přesnosti a kvalitě měření
  • Speciální funkce pro spouštění měření
  • Volitelné souřadnicové systémy měření

  Digitální 3D DIC korelační systém Q-450 je optický měřicí přístroj pro skutečné celoplošné, bezkontaktní a trojrozměrné analýzy kontury, posunutí a namáhání komponent a vzorků.

  Software Istra4D

  Robustní software je intuitivně navržen pro pohodlnou manipulaci s naměřenými daty. Je možné nastavit rozsáhlé funkce pro spuštění měření. Software Istra 4D plně kontroluje vysokorychlostní senzory.

  Pro osvětlení je použit zdroj bílého světla vysoké intenzity pro vysokou rychlost snímání anebo stroboskopické LED studené osvětlení. Osvětlovací systém HILIS zajišťuje velmi krátké časy expozice.

  Jednoduchá kalibrace snižuje dobu potřebnou pro přípravu měření.

  Široké uplatnění

  Flexibilní řešení systému otevírá možnosti měření široké škály aplikací od mikroskopických výzkumů na mikro-elektronických nebo biomedicínských materiálech až po rozsáhlé měření leteckých, automobilových, námořních a železničních konstrukcí.

  Deformace vzorku v důsledku excitace rázů. Červeně se zobrazuje deformace mimo původní rovinu.
  Deformace vzorku v důsledku excitace rázů. Červeně se zobrazuje deformace mimo původní rovinu.