Q-400 - DIC Standard 3D

  Q-400 - DIC Standard 3D

  Q-400 DIC - Digitální měřící systém – Měření tvaru, deformací a napětí

  Digitální měřící systém Q-400, 3D-DIC je optické měřící zařízení pro bezkontaktní a trojrozměrné měření tvaru, posunutí a napětí komponent a konstrukcí z téměř jakéhokoliv materiálu.

  Q-400 se používá pro stanovení trojrozměrných vlastností materiálu v tahových, torzních, ohybových nebo kombinovaných zkouškách. Kromě toho mohou být deformace a analýza napětí aplikovány na únavové testy, lomovou mechaniku, validaci dle metody konečných prvků a další.

  Široká škála aplikací

  Flexibilní design měřícího systému otevírá širokou škálu aplikací od výzkumu na mikro součástkách v elektronice nebo biomedicínských materiálech až po rozsáhlé měření leteckých, automobilových, námořních a železničních komponent.

  Sestava Q-400 3D-DIC je použitelný pro měření:

  • Speciální materiály (lamináty, kompozity, pěny, gumy, …)
  • Testování komponent v měřítku od mikro součástek až po konstrukce, které mají několik metrů (tvar, deformace, napětí, …)
  • Materiálové zkoušky (Modul pružnosti v tahu, Poissonův poměr, Elasto-Plastické chování)
  • Ověřování metody konečných prvků
  Korelace dat v reálném čase
  Korelace dat v reálném čase

  Korelace a export dat v reálném čase

  Model Q-400 DIC vyhodnocuje data v reálném čase a umožňuje uživateli současně exportovat data jako analogový signál napětí. Toto lze s výhodou použít pro synchronizaci dat s trhacím strojem anebo jiným záznamníkem dat.

  Software Istra 4D
  Software Istra 4D

  Software umožňuje snadnou obsluhu

  Software Istra 4D je navržen velmi intuitivně. Speciální zdroj pro osvětlení vzorku HILIS je jednou z komponent systému a poskytuje studené a extrémně homogenní světlo a tím poskytuje předpoklad pro získávání nejpřesnějších výsledků. Díky funkci automatické kalibrace se zkracuje doba potřebná pro přípravu měření.

  Kalibrační desky
  Software Istra 4D - kalibrace

  Snadná kalibrace

  Všechny parametry systému jsou automaticky nastaveny rychlou a snadnou kalibrační procedurou. Jedná se o velmi praktický a jednoduchý proces umístěním kalibrační desky před kamery. Po kalibraci se automaticky zobrazí dosažená přesnost kalibrace.

  Příklad dat z multikamerového měření (8 kamer)
  Příklad dat z multikamerového měření (8 kamer)

  Multikamerový DIC systém

  Společnost DANTEC nabízí možnost rozšíření měřícího systému Q-400 z 2 kamerového systému na 3 kamerový systém. Tím se zvyšuje pole měření, zlepšuje měření zakřivených objektů a zvyšuje se přesnost.

  Pokročilé řešení pro speciální typy měření je tzv. multikamerový DIC systém. Ten podporuje libovolný počet kamer od 1 do 8. Systém využívá při snímání jednotlivé obrazy, který kombinuje bez jejich „sešívání“ a výsledky dává do souřadnic pomocí jediného systému globální osy. Multikamerový systém s 8 kamerami může měřit v rámci 360°. Při použití 4 kamer mohou měřit obě strany vzorku 2 kamery, což vede ke získání lepšího 3D obrazu z obou stran.

  Další informace o multikamerovém DIC naleznete zde.

  Další výhody

  • Korelace v reálném čase
  • Vyhodnocení na 1 klik
  • Jediný softwarový balíček pro všechny operace
  • Naměřená data jsou zobrazena včetně chyby měření (aproximace chyb)
  • Speciální zdroj světla HILIS - studený, homogenní, monochromatický - pro přesnější výsledky
  • Otevřený formát dat umožňuje úplný přístup k naměřeným datům
  • Individuální definice referenčních kroků bez nutnosti přepracování dat
  • Synchronní nahrávání až z 8 kamer
  • Řešení pro měření v terénu (DIC systém Q-480)