Mikroskopické měření tvaru, napětí a deformace Q-400 μDICTM

  Aplikace

  • Měření 3D deformace
  • Stanovení koeficientu teplotní roztažnosti
  • Validace výpočtu dle metody konečných prvků
  • Nejlepší metoda pro měření mikroelektronických komponent

  Vlastnosti

  • Měření 3D tvaru, napětí a deformace
  • Optická, bezkontaktní metoda měření
  • Rychlá a přesná online vizualizace výsledků
  • Pro malé, mikroskopické vzorky < 17x17 mm

  Výhody

  Snadné a rychlé ověřování analýzy konečných prvků a stanovení koeficientu teplotní roztažnosti pomocí korelace tvaru, napětí a deformace v reálném čase s přesností na submikrony. Nastavení zaostřování a kalibrace je snadné a rychlé.

  Systém "vše v jednom" s teplotní komorou.

  Měřící systém Q-400 μDIC je speciálně navržen pro měření tvaru, deformací, napětí a tepelné roztažnosti v průmyslu mikroelektroniky / mikro-komponent.

  Díky svým vlastnostem umožňuje Q-400 μDIC měřit přesnou deformaci v případech, kdy není počítačová simulace možná nebo je nutností provést reálné měření.

  Q-400 μDIC je dodáván jako kompletní systém se stereoskopickým mikroskopem, osvětlením, teplotní komorou pro temperaci vzorku, dvěma 5 megapixelovými kamerami a uživatelsky přívětivým měřicím softwarem.

  Výsledky

  Systém poskytuje snadnou a rychlou analýzu napětí a deformací v celém zorném poli. Výsledky zahrnují kompletní tvarové a deformační data, napětí, časové a prostorové grafy, údaje o virtuálních tenzometrech, koeficient teplotní roztažnosti, data pro zpracování v CAD, stejně jako obrázky a videa pro účely další prezentace.

  Softwarové funkce

  • Korelace v reálném čase až do 2 Hz
  • Neomezený otevřený datový formát naměřeních dat
  • Rychlá a snadná automatizovaná kalibrace se zpětnou vazbou o přesnosti kalibrace
  • Výsledky zobrazené na 3D modelu nebo ve 2D
  • Volitelné filtrování měřených dat a volná definice referenčního kroku
  • Vylepšené externí a interní funkce pro spuštění měření
  • Pohodlné grafické uživatelské rozhraní
  • K dispozici jsou různé souřadnicové systémy - navíc může být použit systém uživatelem definovatelných os
  • Rozšířená funkce exportu a importu - např. STL, AVI, ASCII
  • Snadné zpracování naměřených dat
  • Komfortní vizualizace a analýza dynamických procesů

  Možnosti

  • Různé typy snímačů
  • Rozlišení a ohnisková vzdálenost přizpůsobitelné individuálnímu použití
  • Teplotní komora
  • Mikroskopické měření koeficientu teplotní roztažnosti, deformace a napětí
  • Analogový výstup
  • Údržba systému a podpora uživatele prostřednictvím připojení k Internetu
  • Funkce vzdálené podpory
  Technické parametry Q-400 μDICTM
  Oblast měření Typická oblast měření 17 x 17 mm a menší
  Výsledky měření Úplný obrys tvaru povrchu, 3D posuny a napětí
  Rozsah měření Až 100% napětí
  Přesné kalibrační desky Rozsah velikostí od 0,5 x 0,5 mm do 2 x 2 mm
  Ovládací elektronika Stolní počítač nebo notebook, Windows 7, integrovaný analogový vstup pro záznam dat: 8 nezávislých konfigurovatelných analogových datových akvizičních kanálů, rozlišení 16 bitů, ± 0,05 V až ± 10 V
  Ovládací elektronika je synchronizována se spouští fotoaparátu/kamer
  2 analogového výstupy pro export dat ± 10 V
  Stereoskopický mikroskop Rozsah zvětšení: 8 x 100x (1,0x objektiv, 10x okulár)
  Apochromatická optika, integrovaná irisová clona pro nastavitelnou hloubku ostrosti, integrované LED osvětlení
  Typ snímače K dispozici jsou různé typy snímačů až do 16MP; Standardně je vybaveno 5MP kamerami
  rychlost závěrky: 47 μs - 67 s, Snímkování: až 60 Hz
  Citlivost měření
  Deformace: Až 0,01 pixelové přesnosti v závislosti na podmínkách měření
  Napětí: Až 0,01% lokálního napětí